Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο διαχείρισης αποβλήτων
Μηχάνημα κομποστοποίησης
Removal

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχειριζόμαστε μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα .Επιχειρούμε σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και μεταφοράς.

Καινοτομία

Καινοτομία

Η ecostart αε αναζητά συνεχώς νέες επιχειρηματικές πρακτικές. Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να τρέφονται συνεχώς προς την καινοτομία.

Έργα

Πρότζεκτ

Η ecostart αε είναι σε θέση να λειτουργεί μονάδες που αφορούν τα σύμμικτα στερεά απόβλητα καθώς και μονάδες ανακύκλωσης και κομποστοποίσης.

Η ecostart αε είναι συνυφασμένη με την πρόοδο και την καινοτομία. Πρεσβεύουμε την πράσινη ανάπτυξη δημιουργούμε το μέλλον